Gezonde leefomgeving

De grote verdichtings- en woningbouwopgave zorgt er in Rotterdam voor dat we met steeds meer mensen op hetzelfde oppervlak leven en dat functies (zoals wonen, horeca en havenactiviteiten) dichter bij elkaar komen te liggen. Deze toenemende drukte leidt er niet alleen toe dat mensen vaker overlast kunnen ervaren, maar bijvoorbeeld ook dat geluid een groeiend gezondheidsprobleem oplevert.  Het woon- en leefklimaat vraagt dan ook de nadrukkelijke aandacht van Rotterdam; hoe zorgen we dat met meer mensen, meer woningen en dus ook voorzieningen zoals winkels en horeca, het prettig leven blijft?

 

Om voldoende woningen te realiseren, moeten we de komende jaren steeds vaker bouwen op locaties waar de milieubelasting hoog is. Denk aan gebieden langs drukke (snel)wegen of nabij de haven en de industrie. Bij deze locaties is het een uitdaging om te voldoen aan de wettelijke milieunormen en een gezond woon- en leefklimaat te realiseren. 

 

De Omgevingsvisie gaat voor goede groei van de stad en zet binnen het perspectief van de Gezonde Stad in op het beschermen van mensen tegen veiligheidsrisico’s, schonere lucht en een betere balans tussen rust en reuring. Om zowel de ambities op woningbouw als de ambities op de kwaliteit van de leefomgeving waar te kunnen maken, is het belangrijk om tijdig kansen te benutten en problemen te voorkomen. Door in een vroeg stadium met een integrale blik naar een gewenste ontwikkeling te kijken, kan veel meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die een gebied te bieden heeft. Er zijn daardoor meer en betere mogelijkheden om een gezond woon- en leefklimaat te realiseren en (milieu)knelpunten, onnodig hoge kosten en aansprakelijkheidsrisico’s te voorkomen.  Ook kan hierdoor worden voorkomen dat bij de verdere uitwerking van de plannen onverwachte dilemma’s optreden en vertragingen ontstaan.