De gemeente Rotterdam heeft verschillende duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld.

Deze doelstellingen zijn onder te verdelen in vier ambities. We hebben te maken met de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie, en daarnaast willen we een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. In Rotterdam streven we ernaar deze ambities zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar in de uitvoering kunnen versterken.

Om deze duurzaamheidsdoelstellingen in gebiedsontwikkeling waar te kunnen maken is deze website gemaakt met daarin de quickscan, kaarten over de hoofdthema’s en achtergrondinformatie. Hieronder worden deze onderdelen kort toegelicht. Op de pagina’s van de verschillende onderdelen is aanvullende informatie te vinden.

Quickscan

Wij hebben een eenvoudige quickscan gemaakt om jouw gebiedsontwikkeling duurzaam te maken vanaf het allereerste begin. Deze quickscan helpt je onder andere om de Nota van Uitgangspunten (NvU) of ambitiedocument op te stellen. Van de ingevulde quickscan ontvang je een rapportage. In deze rapportage staan drie tot vijf prioriteiten die relevant zijn voor jouw projectgebied. Ze worden gegenereerd op basis van de locatie en de functies die daarin aan bod komen.

KAARTEN

Onder de knop kaarten kun je alle beschikbare kaarten vinden van de vier hoofdthema’s. De thema’s komen uit het Rotterdams Duurzaamheidskompas: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatbestendige stad en Gezonde leefomgeving. Hiermee kun je een breder beeld krijgen van de verschillende onderwerpen die in deze thema’s aan bod komen.

Achtergrondinformatie

Wil je meer achtergrondinformatie over de vier hoofdthema’s? Op de pagina achtergrondinfo lees je meer over de duurzaamheidsthema’s en welk gemeentelijk beleid er is.