Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam in gebiedsontwikkeling waar te kunnen maken is deze website gemaakt met daarin de quickscan, kaarten over de hoofdthema’s en achtergrondinformatie. Hieronder worden deze onderdelen kort toegelicht en op de pagina’s van deze onderdelen is meer informatie hierover te vinden.

Quickscan

Wij hebben een eenvoudige quickscan gemaakt om jouw gebiedsontwikkeling duurzaam te maken vanaf het begin. Deze quickscan helpt je onder andere om de Nota van Uitgangspunten (NvU) op te stellen. Van de ingevulde quickscan ontvang je een rapportage. In deze rapportage staan drie tot vijf prioriteiten relevant voor jouw projectgebied. Ze worden gegenereerd op basis van je projectgebied en de functies die daarin aan bod komen.

Onder de knop kaarten kun je alle beschikbare kaarten vinden over de vier hoofdthema’s binnen het Rotterdams Duurzaamheidskompas: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatbestendige stad en Gezonde leefomgeving. Hiermee kun je een breder beeld krijgen van de verschillende onderwerpen die in deze thema’s aan bod komen.

Wil je meer achtergrondinformatie weten over de vier hoofdthema’s? Op de pagina achtergrondinfo kun je meer te weten komen over de duurzaamheidsthema’s en welk gemeentelijk beleid er is voor deze thema’s en onderwerpen.