Energietransitie

In 2050 hebben we een klimaatneutraal energiesysteem. We werken naar een schone, duurzame en robuuste energievoorziening. We kijken daarbij naar het opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken van duurzaam opgewekte warmte, koude en elektriciteit met een minimale negatieve impact op de omgeving, binnen en buiten het plangebied.