Biodiversiteit

Biodiversiteit is de basis van een gezonde leefomgeving. Plaagdierbestrijding, het voorkomen van ziektes in planten en bomen, een goede waterhuishouding, CO2 vermindering en fijnstof vermindering zijn allemaal terug te leiden naar een goede biodiversiteit in de stad.

Het biodiversiteitskader beschrijft het Rotterdamse beleid voor het opnemen van biodiversiteit in planvorming. De gemeente Rotterdam werkt ten aanzien van biodiversiteit met een gebiedsindeling op basis van ecologisch karakter, oftewel kernbiotopen. Per kernbiotoop zijn drie gidssoorten aangewezen. De levensbehoeften van deze gidssoorten worden uitgedrukt in de 4 V’s: Voedsel, Verblijfplaats, Veiligheid en Verbinding. Aan al deze levensbehoeften moet voldaan worden om een gidssoort en diverse meeliftende soorten een plek te geven in een project. Neem voor meer informatie over biodiversiteit contact op met een ecoloog via: stadsecologen@rotterdam.nl.